BAGI ANDA YANG MEMILIKI KOMUNITAS DAN INGIN BERGABUNG MENJADI AUDIENCE DI PROGRAM-PROGRAM TATV SILAHKAN MENGHUBUNGI : 085 6470 50 948 GRATIS...!!!    RS PANTI WALUYO SURAKARTA DAN YAYASAN SMILE TRAIN MENGADAKAN PROGRAM OPERASI BIBIR SUMBING GRATIS SEPANJANG TAHUN. INFORMASI DAN PENDAFTARAN HUBUNGI BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN RS PANTI WALUYO SURAKARTA JL.A.YANI NO.1 – 2 SURAKARTA 57143 NO.TELEPON 0271 - 712 077 EXT 0 (HUMAS) ATAU 1630 (PEMASARAN)    
Magelang
Amankan Pemilu, Polisi Siapkan Pasukan Beladiri

Untuk mengamankan pemilu 9 April mendatang,Polres Magelang menyiapkan pasukan bela diri. Pasukan berkekuatan 460 personel ini memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai kerawanan pemilu. Sebanyak 446 personel Polres Magelang disiapkan untuk menjadi pasukan bela diri. pasukan bela diri ini akan ditempatkan di Mako Polres dan 21 polsek yang ada di Kabupaten Magelang. Pa

readmore
Di PHK Sakpehak, Atusan Buruh Demo ing Disnakertransos

Amarga di-PHK sak pehak, Selasa awan, atusan buruh PT. Mekar Armada Jaya, nggelar dhemo ing ngarep Kantor Disnakertransos Kabupaten Magelang. Atusan buruh pabrik manufaktur lan pemasaran kendaraan bermotor, PT. Mekar Armada Jaya, Kabupaten Magelang, Selasa awan, nggelar aksi demo ing ngarep Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) ing Kutha M

readmore
Regi Lombok Jemprit Inggil, Bakul Boten Sadean

Regi lombok jemprit abrit ing Kabupaten Magelang mindhak tikel 2 utawi nggayuh Rp.55.000,- saben kilogram.Inggilipun regi lombok jemprit abrit, anjalari bakul peken tradisional kendel anggenipun sadeyan ngantos regi mandhap. Dasan bakul sayur mayur saha komoditas asil tetanen ing Peken Tradisional Borobudur,Kabupaten Magelang, sami sambat gegayutan kalian inggilipun r

readmore
Pereng Sumbing Katrajang Angin, Omah 10 Rusak Kerubuhan Wit

Ngancik musim pancaroba, lesus nrajang omahe warga ing Pereng Gunung Sumbing, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, dina Kemis wingi. Satemah, omah sepuluh rusak jalaran kerubuhan wit kang sol. Omah 10 ing Dhusun Ngaglik Madukoro, Desa Madukoro, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, rusak amarga kerubuhan wit kang sol. Bab iki kadadean sawise lesus ngorak-arik omahe

readmore
Mobil Plat Abang Ditemokake Melu Kampanye

Mobil kanthi plat abang kang ditutupi plat ireng ditemokake Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Magelang jrone kampanye Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ing Lapangan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo. Sadurunge ditetepake minangka wujud paneraking kampanye, panwaslu bakal nenimbang temon kasebut. Mobil kanthi plat abang ditemokake ditutupi plat ireng kanthi nomer

readmore
Sosialisasi Ngisi SPT Tumrap Perwira Akmil

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah 2, Njagakaken e-filling kangge nikelaken pangempaling pajek ing taun 2014 menika. Sistem elektronik menika dipun pitados nggampilaken wajib pajak salebeting nyetoraken Surat Pemberitahuan Taunan (SPT) . Malah, wajib pajak ingkang sampun ngisi e-filing nggayuh 130% saking target SPT watawis cacah 36.000. Direkt

readmore
Souvenir Saking Omplong Tilas

Tumrap warga Borobudur, Kabupaten Magelang, omplong tilas saged dipundamel dados souvenir kanthi pangaji seni ingkang inggil, kados ta centhelan kunci saha templekan kulkas. Sinaosa namung ngolah bahan limbah, kerajinan menika saged ngasilaken aji ekonomis ingkang inggil, malah saged ndayak-aken tenaga kerja. Omplong tilas ingkang mboten dipun ginakaken, saged dipun d

readmore
Aksi Seni Siswa Ngginakaken Uwuh saha Limbah

Satunggaling Sekolah Menengah Umum ing Muntilan, Kabupaten Magelang, nggadhahi cara nglestarekaken budaya tradisional, ngiras pantes njagi lestarinipun alam dhumateng siswanipun kanthi cara unik saha nêngsêmakên. Para siswa kelas 3 wajib magelaraken tarian seni tradisional kanthi kostum saking uwuh saha limbah ingkang wonten ing sakanan keringipun, salebeting

readmore
Lare-Lare Ing Kampanye Wiranto

Sinaosa sampun dipunawisi, ananging taksih kemawon wonten Partai Politik (Parpol) ingkang ngembetaken lare-lare ing kampanye-nipun. Kados nalika kampanye Partai Hanura ing Jemuah kalawingi, ingkang dipundugeni dening Ketua Umumipun, Wiranto, ingkang dipun punjeraken ing Lapangan Kujon, Borobudur, Kabupaten Magelang. Kados mekaten kawontenan kampanye tinarbuka partai h

readmore
Cagak Sangga Jet Coster Ceklek

Satunggaling panggenan dolanan Jet Coaster ing Taman Wisata Kyai Langgeng, Kitha Magelang, Kemis kalawingi, rel-ipun ceklek saha medal saking jalur. Pelancong cacah 7 ingkang mujudaken lare SD, kecepit saha kaget, ngantos dipun bekta dhateng rumah sakit. Kakinten kacilakan kasebat kedadosan amargi cagak ingkang nyangga rel Jet Coaster, kropos. Kados mekaten kawontenan

readmore
  First   |   Previous   |   1     2     3     4   ...   191   |   Next   |   Last  
On Air
- WIB
hari ini
Sabtu, 19 April 2014
TA PAGI 06:00 - 07:30
PELUANG USAHA 07:30 - 08:00
LEJEL HOME SHOPPING 08:00 - 09:00
HOROK 09:00 - 09:30
GOGO MALL NEW 09:30 - 10:00
LEJEL HOME SHOPPING 10:00 - 11:00
TA JATENG DIY 11:00 - 11:30
LEJEL HOME SHOPPING 11:30 - 12:00
GOGO MALL NEW 12:00 - 13:00
CAMPURSARI 13:00 - 14:00
LIK MANTEB 14:00 - 14:30
SAHABAT ALAM 14:30 - 15:00
GOGO MALL NEW 15:00 - 15:30
DIALOG BISNIS 15:30 - 16:30
TA SANDYAKALA 16:30 - 17:00
LEJEL HOME SHOPPING 17:00 - 17:30
SPESIAL EVENT 17:30 - 18:00
MUSLIMAH 18:00 - 18:30
KARAWITAN 18:30 - 19:00
TA SURAKARTA 19:00 - 19:30
ANUGERAH - NYA 19:30 - 20:30
TA WENGI 20:30 - 21:00
SOLUSI UNTUK SEHAT 21:00 - 22:00
SOLUSI UNTUK SEHAT 22:00 - 23:00
POWER OF SOUL 23:00 - 00:00
Jadwal sewaktu - waktu dapat berubah
Mas Manteb
Agenda