BAGI ANDA YANG MEMILIKI KOMUNITAS DAN INGIN BERGABUNG MENJADI AUDIENCE DI PROGRAM-PROGRAM TATV SILAHKAN MENGHUBUNGI : 085 6470 50 948 GRATIS...!!!    RS PANTI WALUYO SURAKARTA DAN YAYASAN SMILE TRAIN MENGADAKAN PROGRAM OPERASI BIBIR SUMBING GRATIS SEPANJANG TAHUN. INFORMASI DAN PENDAFTARAN HUBUNGI BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN RS PANTI WALUYO SURAKARTA JL.A.YANI NO.1 – 2 SURAKARTA 57143 NO.TELEPON 0271 - 712 077 EXT 0 (HUMAS) ATAU 1630 (PEMASARAN)    
Magelang
Amankan Pemilu, Polisi Siapkan Pasukan Beladiri

Untuk mengamankan pemilu 9 April mendatang,Polres Magelang menyiapkan pasukan bela diri. Pasukan berkekuatan 460 personel ini memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai kerawanan pemilu. Sebanyak 446 personel Polres Magelang disiapkan untuk menjadi pasukan bela diri. pasukan bela diri ini akan ditempatkan di Mako Polres dan 21 polsek yang ada di Kabupaten Magelang. Pa

readmore
Pengetan Malem Renungan AIDS Nusantara

Atusan pawongan saka sakehing elemen apa dene ormas ing Kabupaten Magelang, Jemuah bengi, katon khidmat melu malam renungan AIDS Nusantara 2014, ing Pendhapa Lapangan Dokter Hewan Soepardi, Kutha Mungkid. 1 mbaka 1, anggota LSM, Mahasiswa, anggota Ormas, pejabat pemerintah lan anggota komisi penanggulangan AIDS, ngurupake lilin kang wis ditata memper lambang pita abang, lamban

readmore
Status Dipunandhapaken, Pendakian Dipunbika Ngantos Pasar Bubrah

Status merapi, wiwit Jemuah sonten, tabuh 4, dipun andhapaken saking waspada, dados normal. Sinaosa sampun mandhap, kangge pendakian, namung dipun rekomendasi ngantos daerah pasar bubar utawi ing njawi radius 1 kilometer saking puncak merapi. Makaten kawontenan redi merapi sacara visual, ingkang ketingal ing pos pangawat-awat ing babadan, Kabupaten Magelang, ingkang t

readmore
Koperasi Simpan Pinjam Nyerat Rekor 9 saha Prestasi LEPRID 8

Salah setunggaling Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ingkang ngrembaka ing Indonesia, kasil pikantuk piagam sanga saking MURI saha piagam prestasi 8 saking Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia (LEPRID). Kanthi ngewahi citra koperasi ing Indonesia ingkang taksih asipat tradisional, koperasi ing indonesia kedahipun saged nembus pangsa internasional saha mlebet ing International Coope

readmore
Puluhan Kendaraan Disidang ing Panggonan

Puluhan kendaraan angkutan kang nerak pranatan, kejaring razia gabungan, sidang ing papan panggonan digelar ing Kreteg Timbang, Ratan Yogjaa-Magelang, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Kemis awan. Agenda tahunan kasebut tansah digrengsengake, minangka wujud pamudidaya nyuda kacilakan lalu lintas. Petugas Dinas Perhubungan kang dibiyantu dening petugas Kepolisian Res

readmore
Reca Budha 247 ing Borobudur Dereng Kepasang

Saking reca budha cacah 504 ing Candhi Borobudur, ingkang 247 samangke tanpa sirah. Sawetawis, dumugi samangke sirah budha cacah 57 dipunsimpen ing Balai Konservasi Borobudur saha dereng dipun pasang. Balai Konservasi Borobudur, Kabupaten Magelang, taksih nyimpen sirah reca cacah 57, amargi pasangan awak reca ingkang pas dereng dipun mangertosi. Ananging, saking reca

readmore
Aksi Pelajar Nyuwak Orek-Orekan Sragam

Puluhan pelajar SMA/SMK/MA, kang manunggal jrone Forum Pelajar Cerdas ing Kabupaten Magelang, nggrudug Kantor Pemkab Magelang. Para pelajar, nyatakake nyuwak aksi hura-hura lan orek-orekan sragam sekolah, nalika byawara kelulusan. Mangkene aksine para pelajar, jrone nyuwak aksi hura-hura lan orek-orekan sragam, nalika byawara kelulusan, Selasa wingi. Puluhan siswa kas

readmore
Status Merapi Badhe Dipunevaluasi

Andhedhasar dhata saking Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan dan Geologi (BPPTKG) Yogja, Aktivitas vulkanis redi merapi ing saperangan dinten menika kalebet suda, mliginipun babagan kegempaan low frequency utawi lindhu ingkang kedadosan amargi tekanan gas menapa dene suwanten gumludhuk, ingkang saperangan dinten kalawingi mindhak kathah. Malah ing saperan

readmore
Kelulusan SMA Nggayuh 99,94%

Kelulusan tataran SMA/MA lan SMK ing Kabupaten Magelang ,tahun 2014 iki, nggayuh 99,94%. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, Musowir nelakake, saka gunggung siswa SMA cacah 3.371, tataran kelulusan siswa SMA, nggayuh 100%. Sawetara, saka siswa SMK cacah 4.496, tataran kelulusan siswa uga nggayuh 100%. Dene madrasah aliyah utawa MA, saka

readmore
Mbeksa saha Main Musik, Media Terapi Rehabilitan RSJ

Seni tari menapa dene seni musik, padatanipun dipun mainaken dening seniman. Ananging, benten ingkang kedadosan ing Rumah Sakit Jiwa Dokter Soerojo, Kitha Magelang. Pranyata, saking sisi medis, seni tari saha main music, mujudaken salah satunggaling media terapi rehabilitan gangguan jiwa. Mitra tatv, mangga dipunpirsani liputanipun. Makaten kawontenan seni tari, ingkan

readmore
  First   |   Previous   |   1     2     3     4   ...   197   |   Next   |   Last  
On Air
LEJEL HOME SHOPPING 08:00 - 09:00 WIB
hari ini
Sabtu, 20 September 2014
TA PAGI 06:00 - 07:30
PELUANG USAHA 07:30 - 08:00
LEJEL HOME SHOPPING 08:00 - 09:00
HOROK 09:00 - 09:30
GOGO MALL NEW 09:30 - 10:00
LEJEL HOME SHOPPING 10:00 - 11:00
TA JATENG DIY 11:00 - 11:30
LEJEL HOME SHOPPING 11:30 - 12:00
GOGO MALL NEW 12:00 - 13:00
CAMPURSARI 13:00 - 14:00
LIK MANTEB 14:00 - 14:30
SAHABAT ALAM 14:30 - 15:00
GOGO MALL NEW 15:00 - 15:30
DIALOG BISNIS 15:30 - 16:30
TA SANDYAKALA 16:30 - 17:00
LEJEL HOME SHOPPING 17:00 - 17:30
SPESIAL EVENT 17:30 - 18:00
MUSLIMAH 18:00 - 18:30
KARAWITAN 18:30 - 19:00
TA SURAKARTA 19:00 - 19:30
ANUGERAH - NYA 19:30 - 20:30
TA WENGI 20:30 - 21:00
SOLUSI UNTUK SEHAT 21:00 - 22:00
SOLUSI UNTUK SEHAT 22:00 - 23:00
POWER OF SOUL 23:00 - 00:00
Jadwal sewaktu - waktu dapat berubah
Mas Manteb
Agenda