BAGI ANDA YANG MEMILIKI KOMUNITAS DAN INGIN BERGABUNG MENJADI AUDIENCE DI PROGRAM-PROGRAM TATV SILAHKAN MENGHUBUNGI : 085 6470 50 948 GRATIS...!!!    RS PANTI WALUYO SURAKARTA DAN YAYASAN SMILE TRAIN MENGADAKAN PROGRAM OPERASI BIBIR SUMBING GRATIS SEPANJANG TAHUN. INFORMASI DAN PENDAFTARAN HUBUNGI BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN RS PANTI WALUYO SURAKARTA JL.A.YANI NO.1 – 2 SURAKARTA 57143 NO.TELEPON 0271 - 712 077 EXT 0 (HUMAS) ATAU 1630 (PEMASARAN)    
Magelang
Amankan Pemilu, Polisi Siapkan Pasukan Beladiri

Untuk mengamankan pemilu 9 April mendatang,Polres Magelang menyiapkan pasukan bela diri. Pasukan berkekuatan 460 personel ini memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai kerawanan pemilu. Sebanyak 446 personel Polres Magelang disiapkan untuk menjadi pasukan bela diri. pasukan bela diri ini akan ditempatkan di Mako Polres dan 21 polsek yang ada di Kabupaten Magelang. Pa

readmore
Desa Nyuwak Money Politics

Satunggaling dusun ing Kabupaten Magelang nelakaken, minangka desa ingkang nyuwak sedaya wujud money politics utawi Dol Tinuku Politik. Malah, menawi wonten caleg utawi warga ingkang kebukten nyukani utawi nampi arta utawi sedaya wujud Dol Tinuku Politik sanesnipun ing dusun menika, badhe dipun patrapi sangsi moral. Ndungkap pemilihan umum legislatif 9 April benjing,

readmore
Warga Merapi Ngajak Nyoblos saha Nyuwak Golput

Warga ing Pereng Redi Merapi, Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, nggelar aksi nyleneh ngajak warga supados golput. Kanthi ngginakaken Rasukan Adat Jawi saha Gamelan, panitia pemungutan suara saha sakathahing warga ngubengi desa, saperlu ngajak warga dugi dhateng tps saha nyuwak golput. Sinaosa gesang tebih saking regenging kitha, ananging gregetipun warga

readmore
Warga Nutuo Jalur Evakuasi Malih

Atusan warga ingkang nyawiji salebeting Forum Rembug Merapi, Senen siang, nutup malih Jalur Evakuasi Redi Merapi, Ratan Dukun-Muntilan ing sak ngajengipun Kantor Kecamatan Dukun. Warga ndheseg Pemerintah Kabupaten Magelang supados tegas salebeting ndandosi jalur evakuasi ingkang risak, amargi kangge dipun langkungi trek wedhi. Massa kanthi gunggung atusan ingkang muju

readmore
Kerajinan Kulit Tigan Ingkang Eksotis

Seni ukir, padatan kanthi media kajeng utawi sela. Ananging, setunggaling seniman ing Kabupaten Magelang, mraktekaken teknik ukir utawi carving saha driling, ing kulit tigan. Asilipun, karya ingkang endah saha eksotik, wiwit saking stupa Borobudur ngantos patung sang budha. Unik, elok saha mujudaken karya seni inggil. Pratelan ingkang saged dipun andharaken, nalika ni

readmore
Lindhu Yogja Ora Merbawani Gunung Merapi

Lindhu kang krasa ing saperangan wewengkon Jawa Tengah lan Yogja, kanthi kakuwatan 4,5 skala ritcher, Selasa sore wingi, anjalari piranti kanggo nyathet lindhu Gunung Merapi, overscale utawa ngluwihi wates. Piranti kanggo nyathet lindhu utawa Seismograf Gunung Merapi, nyathet ana lindhu ing Selasa sore wingi. Sinyal lindhu kanthi kakuwatan 4,5 skala ritcher, wiwitane

readmore
Dana Pemilu 500 Yuta Dirampog

Magelang, amarga dhuwit pangaji Rp.537.000.000,-, kang miturut rancangan kanggo ragad operasional pemilu legislatif 2014, ilang, sawise dirampog dening wong kang ora diwanuhi. Aksi kasebut kedadeyan Selasa awan wingi, nalika mobil dinas kang digunakake kanggo njupuk dhuwit kanthi nomer polisi AA 141 B, kang disopiri, Darsin, kebanan ing Ratan Gedhe Magelang-Semarang, penere in

readmore
Pengetan Hari Kesadaran Autis Sadonya

Ing Kitha Magelang, atusan lare autis saha difabel, saking kabupaten sarta Kitha Magelang saha Kabupaten Temanggung, nedahaken kasagedan lumantar pentas seni ing Plataran Kantor Bakorwil 2, Kitha Magelang, Rebo Siang. Pentas Seni Asesirah Ekspresion Of Disability menika, dipun gelar kangge mengeti hari kesadaran autis sak ndonya, tanggal 2 April. Makaten aksi lare aut

readmore
Di PHK Sakpehak, Atusan Buruh Demo ing Disnakertransos

Amarga di-PHK sak pehak, Selasa awan, atusan buruh PT. Mekar Armada Jaya, nggelar dhemo ing ngarep Kantor Disnakertransos Kabupaten Magelang. Atusan buruh pabrik manufaktur lan pemasaran kendaraan bermotor, PT. Mekar Armada Jaya, Kabupaten Magelang, Selasa awan, nggelar aksi demo ing ngarep Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) ing Kutha M

readmore
Regi Lombok Jemprit Inggil, Bakul Boten Sadean

Regi lombok jemprit abrit ing Kabupaten Magelang mindhak tikel 2 utawi nggayuh Rp.55.000,- saben kilogram.Inggilipun regi lombok jemprit abrit, anjalari bakul peken tradisional kendel anggenipun sadeyan ngantos regi mandhap. Dasan bakul sayur mayur saha komoditas asil tetanen ing Peken Tradisional Borobudur,Kabupaten Magelang, sami sambat gegayutan kalian inggilipun r

readmore
  First   |   Previous   |   1     2     3     4   ...   192   |   Next   |   Last  
On Air
TA PAGI 06:00 - 07:30 WIB
hari ini
Jumat, 25 April 2014
HIDAYAH FAJAR 05:55 - 06:00
TA PAGI 06:00 - 07:30
HOROK 07:00 - 07:30
PELUANG USAHA 07:30 - 08:00
LEJEL HOME SHOPPING 08:00 - 09:00
KRISIS 09:00 - 09:30
GOGO MALL NEW 09:30 - 10:00
LEJEL HOME SHOPPING 10:00 - 11:00
TA JATENG DIY 11:00 - 11:30
LEJEL HOME SHOPPING 11:30 - 12:00
GOGO MALL NEW 12:00 - 13:00
CAMPURSARI 13:00 - 14:00
SIMEN (SINDEN MENTHEL) 14:00 - 15:00
GOGO MALL NEW 15:00 - 15:30
TERMINAL DANGDUT 15:30 - 16:30
TA SANDYAKALA 16:30 - 17:00
LEJEL HOME SHOPPING 17:00 - 17:30
KLINIK GARANG ARANG 17:30 - 18:00
SPESIAL EVENT 18:00 - 18:30
WAKIL KITA 18:30 - 19:00
TA SURAKARTA 19:00 - 19:30
SOLUSI UNTUK SEHAT 19:30 - 20:30
TA WENGI 20:30 - 21:00
SUARA KONSTITUSI 21:00 - 22:00
KADO ISTIMEWA 22:00 - 22:30
ABRACADABRA 22:30 - 23:00
HOROK 23:00 - 23:30
DANGDUT KOMPILASI 23:30 - 00:00
Jadwal sewaktu - waktu dapat berubah
Mas Manteb
Agenda