BAGI ANDA YANG MEMILIKI KOMUNITAS DAN INGIN BERGABUNG MENJADI AUDIENCE DI PROGRAM-PROGRAM TATV SILAHKAN MENGHUBUNGI : 085 6470 50 948 GRATIS...!!!    RS PANTI WALUYO SURAKARTA DAN YAYASAN SMILE TRAIN MENGADAKAN PROGRAM OPERASI BIBIR SUMBING GRATIS SEPANJANG TAHUN. INFORMASI DAN PENDAFTARAN HUBUNGI BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN RS PANTI WALUYO SURAKARTA JL.A.YANI NO.1 – 2 SURAKARTA 57143 NO.TELEPON 0271 - 712 077 EXT 0 (HUMAS) ATAU 1630 (PEMASARAN)    
Magelang
Amankan Pemilu, Polisi Siapkan Pasukan Beladiri

Untuk mengamankan pemilu 9 April mendatang,Polres Magelang menyiapkan pasukan bela diri. Pasukan berkekuatan 460 personel ini memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai kerawanan pemilu. Sebanyak 446 personel Polres Magelang disiapkan untuk menjadi pasukan bela diri. pasukan bela diri ini akan ditempatkan di Mako Polres dan 21 polsek yang ada di Kabupaten Magelang. Pa

readmore
WARGA SAMBAT DANDAN-DANDAN JALUR EVAKUASI. MAGELANG

Dandan-dandan jalur evakuasi gunung merapi, anjalari warga kang manggon lan nindakake wirausaha ing sauruting dalan sambat. Warga ngaku, dandan-dandan ratan ngganggu aktivitase warga.Dandan-dandan dalan ing jalur evakuasi gunung merapi, ing ratan muntilan-talun, kecamatan muntilan, kabupaten Magelang, wiwit telung dina iki ngganggu aktivitase warga ing saindhenging lokasi. Jal

readmore
Ritual Ruwatan Candhi Gunung Wukir

Warga ing saindhenging punthuk wukir, Dhusun Carik-An, Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, nggelar ritual saha prosesi unik, inggih menika sedhekah gunung wukir. Prosesi menika minangka wujud raos urmat dhumateng mapanipun benda cagar budaya arupi Candhi Canggal utawi ingkang kawentar minangka Candhi Gunung Wukir. Suwanten tabuhan gamelan ngiringi lam

readmore
Barang Temon Ing Ringin Putih, Benda Cagar Budaya

Barang temonipun Warga Dhusun Candi, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang ing tanggal 23 April kepengker, dipuntetepaken minangka benda cagar budaya, dening Balai Konservasi Borobudur. Sawetawis, ingkang manggihaken benda cagar budaya kasebat, pikantuk piagam penghargaan saha arta kompensasi. Warga ingkang manggihaken barang tilaran purbakala, arupi

readmore
Mahfud Boten Merbawani Suwanten Nu Saha PKB ing Jateng

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah, tetep solid nyengkuyung pasangan calon presiden saha wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Panyengkuyung salah satunggaling tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Mahfud MD, Kangge kubu pasangan Prabowo-Hatta, boten merbawani suwanten nu saha PKB ing wewengkon Jawa Tengah. Ketua DPW PKB Jateng, Kyai Haji Yusuf Chludori ngaken, boten kuwatos

readmore
Griya Awujud Kamera Foto

Arsitektur griya tradisional menapa dene modern mbok menawi sampun asring kapanggihaken. Ananging, kados pundi menawi griya sengaja dipundamel kados kamera raksasa?. Ing celak Candhi Borobudur ing Kabupaten Magelang, wonten griya awujud kamera raksasa, jangkep kalian lensa zoom panjang. Panjenengan kepengin pirsa, sumangga dipunpirsani liputanipun. Unik, ngremenaken s

readmore
Pengetan Malem Renungan AIDS Nusantara

Atusan pawongan saka sakehing elemen apa dene ormas ing Kabupaten Magelang, Jemuah bengi, katon khidmat melu malam renungan AIDS Nusantara 2014, ing Pendhapa Lapangan Dokter Hewan Soepardi, Kutha Mungkid. 1 mbaka 1, anggota LSM, Mahasiswa, anggota Ormas, pejabat pemerintah lan anggota komisi penanggulangan AIDS, ngurupake lilin kang wis ditata memper lambang pita abang, lamban

readmore
Status Dipunandhapaken, Pendakian Dipunbika Ngantos Pasar Bubrah

Status merapi, wiwit Jemuah sonten, tabuh 4, dipun andhapaken saking waspada, dados normal. Sinaosa sampun mandhap, kangge pendakian, namung dipun rekomendasi ngantos daerah pasar bubar utawi ing njawi radius 1 kilometer saking puncak merapi. Makaten kawontenan redi merapi sacara visual, ingkang ketingal ing pos pangawat-awat ing babadan, Kabupaten Magelang, ingkang t

readmore
Koperasi Simpan Pinjam Nyerat Rekor 9 saha Prestasi LEPRID 8

Salah setunggaling Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ingkang ngrembaka ing Indonesia, kasil pikantuk piagam sanga saking MURI saha piagam prestasi 8 saking Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia (LEPRID). Kanthi ngewahi citra koperasi ing Indonesia ingkang taksih asipat tradisional, koperasi ing indonesia kedahipun saged nembus pangsa internasional saha mlebet ing International Coope

readmore
Puluhan Kendaraan Disidang ing Panggonan

Puluhan kendaraan angkutan kang nerak pranatan, kejaring razia gabungan, sidang ing papan panggonan digelar ing Kreteg Timbang, Ratan Yogjaa-Magelang, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Kemis awan. Agenda tahunan kasebut tansah digrengsengake, minangka wujud pamudidaya nyuda kacilakan lalu lintas. Petugas Dinas Perhubungan kang dibiyantu dening petugas Kepolisian Res

readmore
  First   |   Previous   |   1     2     3     4   ...   197   |   Next   |   Last  
On Air
TA SURAKARTA 19:00 - 19:30 WIB
hari ini
Kamis, 2 Oktober 2014
HIDAYAH FAJAR 05:55 - 06:00
TA PAGI 06:00 - 07:00
HOROK 07:00 - 07:30
PELUANG USAHA 07:30 - 08:00
LEJEL HOME SHOPPING 08:00 - 09:00
GOGO MALL NEW 09:30 - 10:00
LEJEL HOME SHOPPING 10:00 - 11:00
KABAR JATENG 11:00 - 11:30
LEJEL HOME SHOPPING 11:30 - 12:00
GOGO MALL NEW 12:00 - 13:00
CAMPURSARI 13:00 - 14:00
SIMEN (SINDEL MENTHEL) 14:00 - 15:00
GOGO MALL NEW 15:00 - 15:30
TERMINAL DANGDUT 15:30 - 16:30
TA SANDYAKALA 16:30 - 17:00
LEJEL HOME SHOPPING 17:00 - 17:30
KLINIK GARANG ARANG 17:30 - 18:00
LIK MANTEB (RE-RUN) 18:00 - 18:30
FOKUS KITA 18:30 - 19:00
TA SURAKARTA 19:00 - 19:30
KRIING PAJAK 19:30 - 20:30
TA WENGI 20:30 - 21:00
TEMBANG KENANGAN 21:00 - 22:00
RAHASIA LELAKI 22:00 - 23:00
HOROK 23:00 - 23:30
KLINIK SUHENDAR 23:30 - 00:00
Jadwal sewaktu - waktu dapat berubah
Mas Manteb
Agenda