BAGI ANDA YANG MEMILIKI KOMUNITAS DAN INGIN BERGABUNG MENJADI AUDIENCE DI PROGRAM-PROGRAM TATV SILAHKAN MENGHUBUNGI : 0856 4747 3100 GRATIS...!!!    RS PANTI WALUYO SURAKARTA DAN YAYASAN SMILE TRAIN MENGADAKAN PROGRAM OPERASI BIBIR SUMBING GRATIS SEPANJANG TAHUN. INFORMASI DAN PENDAFTARAN HUBUNGI BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN RS PANTI WALUYO SURAKARTA JL.A.YANI NO.1 – 2 SURAKARTA 57143 NO.TELEPON 0271 - 712 077 EXT 0 (HUMAS) ATAU 1630 (PEMASARAN)    
Dina Pahlawan, Esemka Resmi Dikepyakake

MANTEB.com - Bebarengan karo dina pahlawan 10 November, mobil nasional saka Kutha Solo dikepyakake kanthi cara resmi ing pasaran. Jrone kalodhangan kasebut PT. Solo Techno Park ngepyakake model cacah loro yaiku Esemka Rajawali lan Esemka Bima. Wali Kota Surakarta nggèrèt slimut kang mratandhani panyepyaking mobil Esemka. Rudy nelakake mobil Esemka dikepyakake bebarengan karo dina pahlawan jalaran perjuangane para pahlawan durung rampung lan kudu dibacutake kanthi asil pangriptaning para kanoman.

Rombongan pimpinan Kutha Surakarta rawuh ing wewengkon Solo Techno Park sawise nyekar ing Taman Makam Pahlawan saperlu mengeti dina pahlawan 10 November. Ing Solo Techno Park, acara pangepyaking mobil Esemka wis disamektakake kanthi gunggung mobil cacah loro yaiku Esemka Rajawali lan Esemka Bima kang isih diselimuti kain werna abang.

Sadurunge dikepyakake, ing sawetara wektu digelar upacara kanthi tanggap wacana saka Kementerian Perindustrian kang diwakili Supriyanto kang mujudake direktur alat transportasi darat. Miturut Supriyanto, kabutuhan mobil kanggo tataran nasional ing taun 2012 iki nggayuh sak yuta unit satemah program mobil nasional Esemka kabiji bisa lumaku.

Pangepyaking mobil Esemka ditandhani kanthi ndundul tombol kang wusanane anjalari kain abang kang nylimuti mobil Esemka cacah loro kasebut tinarbuka. Sawise iku Rudy kang diamping-ampingi para pejabat Kutha Sala nyoba langsung mobil Esemka kanthi ngubengi wewengkon Solo Techno Park.

Walikota nelakake anggone ngepyakake pancen sengaja ditindakake ing dina pahlawan 10 November kang mujudake sawijine kalodhangan kanthi kahanan heroisme. Perjuangane para pahlawan durung rampung lan kudu dibacutake dening para generasi kanoman kanthi wujud kang nyata.

Ing Solo Techno Park kajaba acara pangepyaking mobil SMK jrone telung dina uga digelar pameran. Adhedhasar katrangan, saben Esemka Rajawali jinis sport utility vehicle (SUV) diregani 95 yuta. Sawetara regane saben mobil Esemka Bima jinis pick up 65 yuta nganti 70 yuta.

Sakehing pawongan kang teka ngaku bombong kanthi produke bocah smk kasebut. Acara kasebut kasil narik kawigatene warga lan ngaku pesen mobil Esemka. Mesin mobil Esemka kang dipasarake kasebut nggunakake bensin patang silinder kanthi kapasitas 1500 cc lan teknologi multi point injection rakitan 2011.

KOMENTAR

Ketentuan berkomentar

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang
ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat
ataupun kebijakan Manteb.com dan sepenuhnya menjadi
tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis,
kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Manteb.com  
akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan
untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Manteb.com  berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses
bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

On Air
GOGO MALL NEW 09:30 - 10:00 WIB
hari ini
Minggu, 26 April 2015
TA PAGI 06:00 - 07:00
COOKING CLASS 07:07 - 07:30
PELUANG USAHA 07:30 - 08:00
LEJEL HOME SHOPPING 08:00 - 08:30
LEJEL HOME SHOPPING 08:30 - 09:00
SMILE HOMESHOPPING 09:00 - 09:30
GOGO MALL NEW 09:30 - 10:00
LEJEL HOME SHOPPING 10:00 - 11:00
SOLO NGANGENI 11:00 - 11:30
LEJEL HOME SHOPPING 11:30 - 12:00
LEK MANTEB 12:00 - 12:30
GOGO MALL NEW 12:30 - 14:00
GOGO MALL 13:00 - 14:00
MELODY 14:00 - 14:30
SAHABAT ALAM 14:30 - 15:00
LEJEL HOMESHOPPING 15:00 - 15:30
GOGO MALL NEW 15:30 - 16:00
BYADALAA 16:00 - 16:30
STAGE OF YOUTH (KOREA FILM) 16:30 - 17:00
LEJEL HOMESHOPPING 17:00 - 17:30
SPESIAL EVENT 17:30 - 18:00
TA JATENG & DIY 18:00 - 18:30
KIDUNG SURGAWI 18:30 - 19:00
TA SURAKARTA 19:00 - 19:30
SOLUSI UNTUK SEHAT 19:30 - 20:30
DENYUT KOTA 20:30 - 21:00
SENTUHAN ILAHI 21:00 - 22:00
KLINIK GARANG ARANG 22:00 - 23:00
SOLUSI UNTUK SEHAT 23:00 - 23:30
SOLUSI UNTUK SEHAT 23:30 - 00:00
Jadwal sewaktu - waktu dapat berubah
Mas Manteb
Agenda