BAGI ANDA YANG MEMILIKI KOMUNITAS DAN INGIN BERGABUNG MENJADI AUDIENCE DI PROGRAM-PROGRAM TATV SILAHKAN MENGHUBUNGI : 0856 4747 3100 GRATIS...!!!    RS PANTI WALUYO SURAKARTA DAN YAYASAN SMILE TRAIN MENGADAKAN PROGRAM OPERASI BIBIR SUMBING GRATIS SEPANJANG TAHUN. INFORMASI DAN PENDAFTARAN HUBUNGI BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN RS PANTI WALUYO SURAKARTA JL.A.YANI NO.1 – 2 SURAKARTA 57143 NO.TELEPON 0271 - 712 077 EXT 0 (HUMAS) ATAU 1630 (PEMASARAN)    
Wanita Bakul Sawer Kobra Nggegeraken Kraton

MANTEB.com - Kawontenan Kraton Kasunanan Surakarta ingkang ing wekdal samangke nembe kedadosan pradondi amargi kisruh ing sak lebeting kulawarga dipun gegeraken kanthi wontenipun satunggaling wanita bakul sawer kobra ingkang dipun dhaku saged nambani sakathahing penyakit lêbêt. Mboten namung anjalari geger para plancong ing Kraton Surakarta, dasan polisi saking Polresta Surakarta ingkang dipun kerigaken ing ngajeng kraton wiwit wontenipun pradondi sasampunipun rekonsiliasi ugi nyelaki saha ningali keprigelanipun wanita bakul sawer kasebat.

Mboten sedaya tiyang saged nglulutaken sato galak kados dene sawer kobra. Kewan ingkang gadhah wisa mandi menika kawentar saged anjalari pejah menawi nyakot manungsa. Ananging tumrapipun Darsi, wanita saking Solobaru Sukoharjo menika keprigelanipun nglulutaken sawer kobra kadosipun dados pangupa jiwa. Kanthi kandhang sawer ingkang dipun papanaken ing sepedha montor saha pirantos nggoreng sarta kompor gas tigang kilonan, Darsi ingkang sampun nggilut pedamelanipun 26 taun menika nawakaken sakathahing sawer kobra kanthi kawontenan ingkang taksih gesang. Kanthi kakêndêlanipun nyepeng sawer kobra, mbeleh ngantos nguliti saha nggoreng, Darsi kasil nyade sawer kobra salebeting sedinten watawis cacah sedasa.

Miturut darsi, sawer kobra setunggal paket dipunsade kanthi regi tigang ndasa gangsal ewu rupiah. Ingkang tumbas saged ningali langsung sawer kobra menika wiwit saking kandhang ngantos dipun beleh saha dipun goreng, lajeng dipun buntel plastik. Darsi nelakaken sawer kobra menika nggadhahi khasiat nambani penyakit nglebet kadosta asma, ginjal, gula saha spesial kangge penyakit kulit. Piyambakipun pikantuk sawer-sawer menika saking sakathahing tiyang saking dhaerah kadosta Pacitan, Banyuwangi saha Purwodadi.

Sawetawis salah setunggaling personil polisi ingkang tumbas sawer kobra-nipun Darsi, Inspektur II Daman sampun dangu pados bakul sawer kobra amargi dipun peseni sedherekipun ingkang wonten ing Jawa Timur. Duginipun wanita bakul kobra menika ing ngajeng Kraton Surakarta sak mboten-mbotenipun dados panglipur tumrap para petugas kepolisian ingkang jagi salebeting kawan likur jam ing ngajeng Kori Kamandhungan Keraton Surakarta wiwit kedadosan kisruh sabibaripun rekonsiliasi. (Safrudin - Surakarta)

KOMENTAR

Ketentuan berkomentar

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang
ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat
ataupun kebijakan Manteb.com dan sepenuhnya menjadi
tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis,
kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Manteb.com  
akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan
untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Manteb.com  berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses
bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

On Air
LEJEL HOME SHOPPING 08:00 - 09:00 WIB
hari ini
Sabtu, 4 Juli 2015
TA PAGI 06:00 - 07:30
PELUANG USAHA 07:30 - 08:00
LEJEL HOME SHOPPING 08:00 - 09:00
SMILE HOMESHOPPING 09:00 - 09:30
GOGO MALL NEW 09:30 - 10:00
LEJEL HOME SHOPPING 10:00 - 11:00
TA JATENG DIY 11:00 - 11:30
LEJEL HOME SHOPPING 11:30 - 12:00
GOGO MALL NEW 12:00 - 13:00
CAMPURSARI 13:00 - 14:00
LIK MANTEB 14:00 - 14:30
SAHABAT ALAM 14:30 - 15:00
GOGO MALL NEW 15:00 - 15:30
DIALOG BISNIS 15:30 - 16:30
TA SANDYAKALA 16:30 - 17:00
LEJEL HOME SHOPPING 17:00 - 17:30
SMILE HOMESHOPPING 17:30 - 18:00
MUSLIMAH 18:00 - 18:30
KARAWITAN 18:30 - 19:00
TA SURAKARTA 19:00 - 19:30
ANUGERAH - NYA 19:30 - 20:30
TA WENGI 20:30 - 21:00
SOLUSI UNTUK SEHAT 21:00 - 22:00
SOLUSI UNTUK SEHAT 22:00 - 23:00
POWER OF SOUL 23:00 - 00:00
Jadwal sewaktu - waktu dapat berubah
Mas Manteb
Agenda